Dyrektor finansowy zewnętrzny

Zewnętrzny dyrektor finansowy – w tej formie Business Concepts skutecznie wspomoże prowadzony przez Ciebie biznes.

Działania finansowe prowadzone przez naszą firmę czyli zewnętrzny dyrektor finansowy, obejmują:

sporządzanie okresowych analiz finansowych, raportów i prognoz,
bieżące wsparcie zarządu firmy i doradztwo z zakresu finansów i rachunkowości,
monitorowanie i nadzorowanie aktualnej sytuacji finansowej, w tym zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
opracowanie planów finansowych oraz długoterminowej strategii finansowej, w tym opracowywanie i wdrażanie budżetów rocznych i długoterminowych, czy udział w opracowaniu polityki inwestycyjnej,
analiza i kontrola kosztów, oraz projektowanie rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów działalności oraz zwiększenia rentowności,
nadzór nad obiegiem i weryfikacją dokumentów finansowych,
wsparcie oraz współpraca z kancelarią księgową, a także nadzór nad jej działaniami,
dobór, pozyskanie i obsługa ewentualnego finansowania zewnętrznego,
reprezentowanie firmy w kontaktach z instytucjami finansowymi.
ustalanie zasad kredytów kupieckich, w tym ryzyka kredytowego kontrahentów,
udział w ustalaniu polityki cenowej, w tym określanie potencjalnych cen dla poszczególnych produktów,
wsparcie zarządu w zakresie budowy strategii i podejmowania strategicznych decyzji, w tym także pozyskiwania źródeł finansowania,
oraz wszelkie bieżące doradztwo w zakresie finansowym i pokrewnym dotyczące firmy, jego kontrahentów, instytucji finansowych i szeroko rozumianego otoczenia biznesowego.

Paweł Pabianiak właściciel Business Concepts

Finansista i wieloletni analityk finansowy. A także, praktyk z długoletnim doświadczeniem w obszarze finansów przedsiębiorstw. W przeszłości współpracownik banków komercyjnych (PKO BP S.A., Raiffeisen Bank S.A., BOS S.A.) jako analityk ryzyka kredytowego w zakresie oceny klientów korporacyjnych.

Konsultant biznesowy, twórca planów biznesowych i inwestycyjnych dla wielu jednostek gospodarczych. A jednocześnie także autor publikacji książkowych z tematyki szeroko rozumianych finansów, oraz aplikacji informatycznych wspierających procesy analityczne i prognostyczne w przedsiębiorstwach.

„Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy potrzebują uzyskać finansowanie swojego biznesu albo zupełnie nowych projektów inwestycyjnych. Wesprzemy Was także w ramach doradztwa finansowego w postaci usługi zewnętrznego dyrektora finansowego.”
Business Concepts – Napędzamy Twój biznes!