Finansowanie kredytowe

Business Concepts efektywnie pomoże Twojemu biznesowi poprzez finansowanie kredytowe i kapitałowe.

finansowanie kredytoweDoradztwo finansowe realizowane przez naszą firmę obejmuje w tym zakresie:

– pozyskiwanie finansowania zewnętrznego – np. finansowanie kredytowe, pożyczkowe, dotacyjne, także kapitał z funduszy venture capital,

– pomoc w uzyskaniu finansowania w postaci leasingu czy faktoringu,

– sporządzanie pod kątem pozyskania kredytu biznes-planów i studiów wykonalności (w tym opracowywanie analizy efektywności i trwałości projektów inwestycyjnych), a także wniosków o dotacje i fundusze europejskie,

– przygotowywanie analiz i prognoz finansowych, zarówno na potrzeby wewnętrznego jak i zewnętrznego odbiorcy,

– wybór odpowiednich rozwiązań z zakresu finansów i obsługi bankowej,

– zarządzanie projektami inwestycyjnymi,

– porady z zakresu finansów i obsługi bankowej,

– pomoc i udział w rozmowach z bankami w zakresie obsługi bankowo-kredytowej,

– a także ciągły nadzór nad współpracą firmy z bankami lub innymi instytucjami finansowymi.

Doradztwo Finansowe

Paweł Pabianiak właściciel Business Concepts

Finansista i wieloletni analityk finansowy. A także, praktyk z długoletnim doświadczeniem w obszarze finansów przedsiębiorstw. W przeszłości współpracownik banków komercyjnych (PKO BP S.A., Raiffeisen Bank S.A., BOS S.A.) jako analityk ryzyka kredytowego w zakresie oceny klientów korporacyjnych.

Konsultant biznesowy, twórca planów biznesowych i inwestycyjnych dla wielu jednostek gospodarczych. A jednocześnie także autor publikacji książkowych z tematyki szeroko rozumianych finansów, oraz aplikacji informatycznych wspierających procesy analityczne i prognostyczne w przedsiębiorstwach.

„Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy potrzebują uzyskać finansowanie swojego biznesu albo zupełnie nowych projektów inwestycyjnych. Wesprzemy Was także w ramach doradztwa finansowego w postaci usługi zewnętrznego dyrektora finansowego.”

Business Concepts – Napędzamy Twój Biznes!

biznes-plany doradztwo biznesowe doradztwo finansowe dyrektor finansowy finanse finansowanie finansowanie inwestycyjne finansowanie kredytowe firma inwestor inwestycja przedsiębiorstwo sprzedaż firmy zarządzanie finansami