• +48 600 240 824
  • office@businessconcepts.pl
  • ul. Obłoków 49, Szczecin
Biznes-Plany

Biznes-Plany

Business Concepts stworzy dla Państwa potrzeb biznes-plany lub studia wykonalności wymagane przez potencjalnych inwestorów i podmioty finansujące. Niezależnie od lokalizacji Państwa siedziby


Biznes-plany i studia wykonalności, w tym opracowywanie analizy efektywności i trwałości projektów inwestycyjnych to kluczowy obszar naszej działalności biznesowej. Działalności nastawionej na pomoc przedsiębiorstwom z zakresu pozyskiwania finansowania czy obsługi bankowej.

Odpowiedni biznes-plan czy studium wykonalności i właściwie sporządzona ocena efektywności planowanej inwestycji to połowa sukcesu. I fundamentalna podstawa do właściwie przygotowanego projektu. Ma to na celu posłużyć nie tylko pozyskać odpowiedniego współinwestora lub współfinansującego (np. bank). Przede wszystkim jednak przedstawić głównemu inwestorowi wiedzę o potencjalnych finansowych efektach planowanych przez niego działań i procesów. Dlatego tak istotne jest mieć właściwego partnera w tym obszarze, który sporządzi właściwą i klarowną dokumentację finansową.


Business Concepts napędza Twój biznes!


Business Concepts opracowuje dla inwestorów biznes-plany i studia wykonalności celem właściwego przygotowania – od strony finansowej – planowanej inwestycji. Tak aby były możliwe do realizacji (w tym do uzyskania odpowiedniego finansowania) i późniejszej eksploatacji projektu. Dlatego tak ważne jest określenie potrzeb inwestora i skonfrontowanie ich z wsparcia finansowego ze strony np. banku. Odpowiednie modelowanie inwestycji i przedstawienie jej w ramach prognoz finansowych (a w szczególności przepływów pieniężnych związanych z inwestycją, w okresie realizacji i eksploatacji) ma zapewnić sukces inwestorowi ale też realną wiedzę o inwestycji dla inwestora i instytucji finansującej.


Business Concepts

biznes-plany controlling finansowy doradztwo biznesowe doradztwo finansowe dyrektor finansowy finanse finansowanie finansowanie inwestycyjne finansowanie kredytowe firma inwestor inwestycja przedsiębiorstwo sprzedaż firmy zarządzanie finansami