• +48 600 240 824
 • office@businessconcepts.pl
 • ul. Obłoków 49, Szczecin
Dyrektor finansowy zewnętrzny

Dyrektor finansowy zewnętrzny

Zewnętrzny dyrektor finansowy – w tej formie Business Concepts skutecznie wspomoże prowadzony przez Ciebie biznes.

Działania finansowe prowadzone przez naszą firmę czyli zewnętrzny dyrektor finansowy lub controlling finansowy, obejmują:

 • sporządzanie okresowych analiz finansowych, raportów i prognoz,
 • bieżące wsparcie zarządu firmy i doradztwo z zakresu finansów i rachunkowości,
 • monitorowanie i nadzorowanie aktualnej sytuacji finansowej, w tym zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
 • opracowanie planów finansowych oraz długoterminowej strategii finansowej, w tym opracowywanie i wdrażanie budżetów rocznych i długoterminowych, czy udział w opracowaniu polityki inwestycyjnej,
 • analiza i kontrola kosztów, oraz projektowanie rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów działalności oraz zwiększenia rentowności.

Nadzór finansowy to także działania, które obejmują:

 • nadzór nad obiegiem i weryfikacją dokumentów finansowych,
 • wsparcie oraz współpraca z kancelarią księgową, a także nadzór nad jej działaniami,
  dobór, pozyskanie i obsługa ewentualnego finansowania zewnętrznego,
 • reprezentowanie firmy w kontaktach z instytucjami finansowymi,
 • ustalanie zasad kredytów kupieckich, w tym ryzyka kredytowego kontrahentów,
 • udział w ustalaniu polityki cenowej, w tym określanie potencjalnych cen dla poszczególnych produktów,
 • wsparcie zarządu w zakresie budowy strategii i podejmowania strategicznych decyzji, w tym także pozyskiwania źródeł finansowania,
 • oraz wszelkie bieżące doradztwo w zakresie finansowym i pokrewnym dotyczące firmy, jego kontrahentów, instytucji finansowych i szeroko rozumianego otoczenia biznesowego.

Paweł Pabianiak właściciel Business Concepts

Finansista i wieloletni analityk finansowy. A także, praktyk z długoletnim doświadczeniem w obszarze finansów przedsiębiorstw. W przeszłości współpracownik banków komercyjnych (PKO BP S.A., Raiffeisen Bank S.A., BOS S.A.) jako analityk ryzyka kredytowego w zakresie oceny klientów korporacyjnych.

Konsultant biznesowy, twórca planów biznesowych i inwestycyjnych dla wielu jednostek gospodarczych. A jednocześnie także autor publikacji książkowych z tematyki szeroko rozumianych finansów, oraz aplikacji informatycznych wspierających procesy analityczne i prognostyczne w przedsiębiorstwach.

„Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy potrzebują uzyskać finansowanie swojego biznesu albo zupełnie nowych projektów inwestycyjnych. Wesprzemy Was także w ramach doradztwa finansowego w postaci usługi zewnętrznego dyrektora finansowego.”
Business Concepts napędza Twój biznes!