• +48 600 240 824
  • office@businessconcepts.pl
  • ul. Obłoków 49, Szczecin
Finansowanie kredytowe i kapitałowe

Finansowanie kredytowe i kapitałowe

Business Concepts efektywnie pomoże Twojemu biznesowi poprzez finansowanie kredytowe i kapitałowe


Doradztwo finansowe realizowane przez naszą firmę obejmuje w tym zakresie:

– pozyskiwanie finansowania zewnętrznego – np. finansowanie kredytowe, pożyczkowe, dotacyjne, także kapitał z funduszy venture capital,

– pomoc w uzyskaniu finansowania w postaci leasingu czy faktoringu,

– sporządzanie pod kątem pozyskania kredytu biznes-planów i studiów wykonalności (w tym opracowywanie analizy efektywności i trwałości projektów inwestycyjnych), a także wniosków o dotacje i fundusze europejskie,

– przygotowywanie analiz i prognoz finansowych, zarówno na potrzeby wewnętrznego jak i zewnętrznego odbiorcy,

– wybór odpowiednich rozwiązań z zakresu finansów i obsługi bankowej,

– zarządzanie projektami inwestycyjnymi,

– porady z zakresu finansów i obsługi bankowej,

– pomoc i udział w rozmowach z bankami w zakresie obsługi bankowo-kredytowej,

– a także stały nadzór nad współpracą firmy z bankami lub innymi instytucjami finansowymi.


Business Concepts

biznes-plany controlling finansowy doradztwo biznesowe doradztwo finansowe dyrektor finansowy finanse finansowanie finansowanie inwestycyjne finansowanie kredytowe firma inwestor inwestycja przedsiębiorstwo sprzedaż firmy zarządzanie finansami