• +48 600 240 824
  • office@businessconcepts.pl
  • ul. Obłoków 49, Szczecin

Dyrektor finansowy zewnętrzny

Zewnętrzny dyrektor finansowy – w tej formie Business Concepts skutecznie wspomoże prowadzony przez Ciebie biznes. Działania finansowe prowadzone przez naszą firmę czyli zewnętrzny dyrektor finansowy lub controlling finansowy, obejmują: sporządzanie okresowych analiz finansowych, raportów i prognoz, bieżące wsparcie zarządu firmy i doradztwo z zakresu finansów i rachunkowości, monitorowanie i nadzorowanie aktualnej sytuacji finansowej, w tym zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, […]